Privacybeleid

De algemene gegevens van Queens by D:

Naam: Queens by D

Adres: Voorveld 14

Postcode: 6071 RE Swalmen

E-mailadres: info@queensbyd.nl

 

Toelichting

Middels dit privacybleid wordt u geïnformeerd over hoe Queens by D uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Queens by D respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website.

Queens by D gaat zeer zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt uiterst vertrouwelijk behandeld.

Queens by D houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybleid is uitsluitend van toepassing op de website en diensten van Queens by D. Wees u er dus van bewust dat Queens by D niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van eventuele genoemde andere organisaties op de websites van Queens by D.

 

Persoonsgegevens die binnen Queens by D worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

De persoonsgegevens die Queens by D verwerkt zijn allemaal gegevens die door u zelf aan Queens by D worden verstrekt.

 

Waarvoor en met welk doel Queens by D welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt

Contactformulier

Queens by D vraagt om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen over uw geplaatste bericht in het contactformulier.

 

Hoe lang Queens by D gegevens bewaart

Queens by D bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

 

Delen met anderen

Queens by D verkoopt uw gegevens niet aan derden. Queens by D verstrekt alleen uw gegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Queens by D, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met de volgende derden deelt Queens by D gegevens:

  • Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Queens by D goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

 

Gegevens inzien,  aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Queens by D in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@queensbyd.nl. Queens by D zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Queens by D neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Queens by D (www.queensbyd.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en data versleuteld verstuurd wordt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Queens by D verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@queenbyd.nl.

 

Wijzigingen

Queens by D behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Chat openen
Queens by D
Hi beauty!
Kan ik je helpen met een vraag of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via whatsapp.